Užitečné informace » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde na jedné straně je Node advert s.r.o. IČ: 29143543 se sídlem Praha 1, Kaprova 14, PSČ: 110 00 jako prodávající a na straně druhé je kupující. Další informace o prodávajícím a kontakty jsou uvedeny na webové stránce www.pouzite-nadrze.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodnímipodmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávajícím a jejím potvrzením. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou, budou řešeny především smírnou cestou a vzájemnou dohodou.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

2. Možnosti dopravy a dodací lhůty

Doprava po České a Slovenské republice

Zboží je dodáváno v ČR a SK dopravní službou (TopTrans, Českou poštou, InTime, případně jiným nasmlouvaným přepravcem). Dále je možné využít osobního odběru v místě dle výběru či dohodnout jiný způsob dovozu.

Odeslání zboží

Dodavatel se zavazuje odeslat zboží označené "skladem" v rámci ČR a SR bezodkladně po obdržení objednávky, maximálně ve lhůtě do 72 hodin (tří prac. dnů) od příjmu dokladu o zaplacení objednávky. Dodavatel neručí za škodu způsobenou pozdním dodáním třetí osobou.
Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, pokud nebude moci z kapacitních důvodů odeslat výrobek ve lhůtě 72 hodin (nevztahuje se na zboží označené slovy "Na objednávku"). Zákazník bude o odstoupení informován.

3. Platební podmínky

K dispozici jsou tyto možnosti plateb
Platba dobírkou (při převzetí) - Vybrané zboží zaplatíte přepravnímu doručovateli (Česká pošta, TopTrans, InTime) v okamžiku převzetí zboží. 
Platba převodem (předem) - Zboží je zasláno po uskutečněné platbě převodem částky na náš bankovní účet. Po odeslání objednávky Vám bude přiděleno identifikační číslo. To použíjte jako variabilní symbol (VS).
Platba v hotovosti přímo na prodejně - lze použít při osobním odběru zboží. 

4. Cena dopravy

Cena dopravy se vypočítává automaticky dle celkové hmotnosti zboží. Její výše je uvedena v objednávce ještě před jejím odeslání.

5. Záruka

Na nové zboží poskytujeme záruku 24 měsíců
Na použité zboží poskytujeme záruku 12 měsíců.
Dále umožňujeme vrácení zboží bez udání důvodů a vrácení ceny za zboží v rámci 30-ti dnů od koupi.